top of page
Turun Osteopatia Osteopaatti Iida Salo Turku Varsinais-Suomi

Blogi

Mikä tekee osteopaatin?

Mitä ovat osteopaattiset tekniikat ja miten ne eroavat muiden ammattilaisten tekniikoista? Tämä on kysymys jota minulta kysytään usein ja joka kerta koen vastaamisen haastavaksi. Tällä tekstillä pyrin vastaamaan siihen mitä tekniikoita minä käytän, eroavatko ne muiden ammattilaisten tekemisestä ja mitä ajattelen tällaisista jaotteluista.


Osteopatiaa vai manuaalista terapiaa?

Tekniikoiden opettelu aloitetaan koulussa hyvin varhaisessa vaiheessa opintoja ja kädentaidot harjaantuvat vuosi vuodelta kouluajan jälkeenkin. Monet tekniikoista joita käytän ovat asiakkailleni tuttuja jäsenkorjaajan, fysioterapeutin tai naprapaatin luota. Eri ammattilaisten kanssa keskustellessa olen huomannut saman eli monet tekniikat menevät ainakin osittain päällekkäin.


Ajoittain niin osteopaattien kuin muidenkin ammattilaisten keskuudessa jokin tietty lähestymistapa rekisteröidään joksikin metodiksi jolloin sitä mielestäni voi rehellisemmin kutsua tietyn suuntauksen menetelmäksi. Lihas- ja nivelkäsittelyjä tekevät monet ammattilaiset joten mikä erottaa minut osteopaattina muista?


Osteopaatti tutkii ja hoitaa asiakkaan kehoa käsin. Kuva: Elina Palosaari


Tekniikoista kohti kokonaisuutta

Olen puolitosissani sanonut ystävilleni että voisin opettaa kaikki osteopaattina oppimani tekniikat heille mutta se ei tekisi heistä osteopaatteja. Tarkoitan tällä sitä, että erilaisten teknisten hienouksien hallinta ei anna vielä käsitystä ihmisen hoitamisesta. Tekninen käsin tekeminen on erittäin tärkeä osa työtä mutta sitä se nimenomaan on, osa eikä koko totuus.


Kun hoitotilanteessa haastattelen, arvioin ja tutkin saatan keskittyä eri kehon osiin mutta ajatukseni on aina laajempi: miten tämä osa, miten nämä oireet ja löydökset vaikuttavat kokonaisuuteen, mikä tämän on aiheuttanut vai onko tämä syy asiakkaan vaivoihin?


Osteopaatit ovat tuki- ja liikuntaelimistön tutkimisen ja hoitamisen ammattilaisia mutta kokonaisuuden hallintaan kuuluu niin sisäelinten toiminnan ymmärtäminen eli viskeraalinen lähestymistapa kuin kehon hienovaraisempien liikkeiden havainnointi ja ymmärtäminen eli kraniaalinen lähestymistapa. Näitä jälkimmäisiä lähestymistapoja ei suoraan ole muiden ammattilaisten käytössä yhtä laajasti kuin miten se osteopaateille opetetaan. Jotkin kurssit ja opinnot esimerkiksi sisäelinten käsittelyyn ovatkin lähteneet leviämään muiden ammattilaisten keskuuteen osteopaattien toimesta.


Suorat, epäsuorat ja kaikkea niiden väliltä

Jaottelen itse karkeasti käyttämäni manuaaliset tekniikat suoriin ja epäsuoriin minkä lisäksi näitä yhdistellään hoidon aikana joustavasti. Mitä tahansa kehonosaa voidaan lähestyä suorin tai epäsuorin tekniikoin ja se minkä lähestymistavan valitsen on työni luovaa osaa. Jos lähestymistapani ei toimi vaihdan toiseen ja tämä onkin mielestäni osteopaatin osaamisen rikkaus; lähestymistapoja hoitoon on niin monia ettei tarvitse jäädä "yhden tekniikan vangiksi".


Suoria tekniikoita ovat esimerkiksi lihasenergiatekniikat (MET-tekniikat), nivelten manipulaatiot ja mobilisaatiot, suorat lihasten tai lihaskalvojen (faskioiden) käsittelyt ja kudosten inhibitiot. Epäsuoria tekniikoita ovat esimerkiksi erilaiset kalvorakenteiden jännitystä tasapainottavat tekniikat (kuten BLT-tekniikka), harmoniset tekniikat ja pehmytkudosten kireyttä vapauttavat tekniikat. Suorissa tekniikoissa ideana on työskennellä suoraan liikerajoituksen tai kireyden kanssa, epäsuorat tekniikat vaikuttavat hieman hitaammin muun muassa hermoston reagoimisen kautta rentouttaen hoidettavaa aluetta.Työskentely ei vaadi kivun tuottamista tai väkisin vääntämistä. Kuva: Elina Palosaari


Tärkeänä tekniikkana omalla vastaanotollani pidän keskustelua ja ohjausta. Minulla on pohjalla lähihoitajan tutkinto mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelmalla. Vastaanottotilanteessa käytän kaiken terveydenhuoltoalalla keräämäni kokemuksen ja osaamisen asiakkaan parhaaksi.


Keskustelulla tarkoitan tavoitteellista keskustelua jolla pyritään lisäämään asiakkaan ymmärrystä omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, toki tilaa myös kuulumisten vaihdolle ja kevyemmälle jutustelulle on käynnin aikana mikäli asiakas sitä haluaa. Ohjaan niin terveyteen liittyvissä seikoissa (muun muassa uni, palautuminen, stressinlievitys, aktiivisuus ja liikunta, ravitsemus) kuin tarvittaessa erilaisten harjoitteiden kanssa (rentouttavat tai aktivoivat harjoitteet, liikkuvuus, voima). Ohjaamiseen kuuluu myös muiden ammattilaisten luo ohjaus mikäli huomaan sellaiselle tarvetta (toimintaterapia, lääkärin vastaanotto, fysioterapia, doula, psykoterapia, psykologi ja niin edelleen).


Tavoitteeni kaikessa mitä teen on edesauttaa liikkeen palaamista kehoon. Tämä liike voi olla nivelten liikettä, lihasten joustavuutta, nestekierron tai hermoston toimintaa tai faskioiden joustavuutta. Tuen ja autan sinua ja kehoasi kohti terveyttä. Terveys on kokonaisuus, tasapainoinen tila. Terveys on muutakin kuin oireiden puuttumista ja tämän kokonaisuuden ymmärtäminen tekee minusta osteopaatin.Vauvojen ja lasten hoitamisessa korostuvat lempeät, pehmeät otteet sekä koko perheen huomioiminen vastaanottotilanteessa. Kuva: Elina Palosaari.

Comments


bottom of page