top of page
Turun Osteopatia Osteopaatti Iida Salo Turku Varsinais-Suomi

Blogi

Neuromoninaisuus ja osteopatia

Oma mielenkiintoni neurokirjoon ja -moninaisuuteen syttyi viimeistään ammattikorkeakouluaikana kun teimme kollegan kanssa opinnäytetyön kehityksellisistä neuropsykiatrisista oireyhtymistä. Opinnäytetyö opetti meille paljon mutta on myönnettävä, että opinnäytetyömme on monin osin vanhentunut tiedoiltaan ja käytetyiltä käsitteiltään.


Tämä blogiteksti tulee todennäköisesti yhtälailla vanhenemaan seuraavien vuosien aikana. Olen ilolla seurannut kuinka eri vähemmistöt, myös neuromoninaiset, ovat alkaneet saamaan ääntään kuuluviin niin terveydenhuollossa kuin muillakin elämän osa-alueilla (paljon on kuitenkin tehtävää edelleen). Käytetyillä sanoilla on merkitystä ja ne muokkaavat ympäröivää maailmaa, siksi niihin tulee kiinnittää huomiota.Hoitotilanne, osteopaatin kädet ovat asiakkaan lantion päällä.
Kuvassa minä hoitotilanteessa. Kuva: Elina Palosaari.


Mistä puhumme kun puhumme neuromoninaisista ja neurotyypillisistä?

Neurotyypillinen tai nentti on ihminen joka ei kuulu neurokirjolle. Neurokirjon ja neuromoninaisuuden alle taas kuuluu paljon erilaisia nimikkeitä kuten autismikirjo, adhd, Touretten oireyhtymä sekä erilaiset kielelliset ja oppimiseen liittyvät variaatiot. Neuromoninaiset käyttävät itsestään joskus lyhennettä nepsy. Korostan myös että jokainen saa määrittää itsestään käytettävät termit. Pyrin käyttämään vastaanotolla niitä termejä joita asiakas itse käyttää.


Mikäli aihe on sinulle lukijana vieras suosittelen perehtymään tämän blogitekstin lopussa oleviin linkkeihin. Laitan linkkeihin niin lääketieteellisiä lähteitä kuin esimerkiksi eri yhdistysten materiaalia. Lääketieteellisissä lähteissä neuromoninaisuus kuvataan usein diagnoosi-, oire- ja ongelmalähtöisesti. Toisaalla taas korostetaan enemmän sitä kuinka moninaisuuden ilmenemismuodot ovat ominaisuuksia häiriöiden sijaan. Nykymaailmassa tarvitsemme diagnooseja ja toimintakykykuvauksia kuntoutuksen ja tukitoimien saamiseksi mutta en halua rajoittaa sanastoa tähän häiriö- ja ongelmakeskeiseen tapaan.


Mitä voin osteopaattina tarjota?

Tilat

Vastaanotolla pyrin huomioimaan esteettömyyden niin liikkumisen kuin aistien osalta. Yleisiin tiloihin vaikuttaminen on rajallista mutta omassa työhuoneessani valaistukseen ja äänimaailmaan pystytään vaikuttamaan. Olen kirjoittanut esteettömyystiedot laajasti nettisivuilleni vastaanotto-välilehden alle.


Kommunikaatio

Oma tapani kommunikoida on suora ja rehellinen mutta myös huumorintajuinen. Selitän kaikille asiakkaille mitä ollaan tekemässä ja miksi. Otan huomioon mikäli asiakas haluaa enemmän tai vähemmän selitystä siitä mitä on tapahtumassa.


Kommunikoinnin apuna voidaan käyttää tekstiä, kuvia, tulkkia tai tukihenkilöä. Vastaanotollani niin aikuisten kuin alaikäisten mukana on ollut asiakkaan itsensä valitsemia tukihenkilöitä jotta tilanne olisi kaikin puolin mukavampi. Tulkkaus- ja tukiapua voidaan asiakkaan niin halutessa järjestää asiakkaan valitseman tulkin kanssa myös esimerkiksi puhelimitse.


Yksilölliset tarpeet ja toiveet saa tuoda minulle etukäteen tietoon tai ilmaista vastaanotolla mikäli se tuntuu itsestä hyvältä. Jälkikäteen saa laittaa palautetta ja kysymyksiä joita ei huomannut tuoda ilmi aiemmin.


Käsittely ja ohjaus

Monet osteopaattiset tekniikat vaikuttavat hermostoon, aineenvaihduntaan ja keholliseen hahmottamiseen. Mikäli asiakas on tullut vastaanotolle nimenomaan ylivirittyneisyyden, stressin ja uniongelmien takia nämä ovat niitä haasteita mihin osteopaattina pystyn useimmiten vaikuttamaan. Tottakai kuten neurotyypillisillä myös neuromoninaisilla tulosyy voi olla vaikkapa selkäkipu jolloin moninaisuuden huomioiminen näkyy ehkäpä enemmän siinä millä tavoin kivusta kommunikoidaan ja mitä kaikkea kivun taustalla saattaa olla.


Manuaalisen käsittelyn lisäksi asiakkaideni kanssa on pohdittu muun muassa arkea helpottavia toimia kuten miten selvitä jumiutumisesta, miten luoda erilaisia vaihtoehtoja aamurutiinien suorittamiseen ja millaisilla keinoilla säädellä kuormitustasoja.


Yhteisesiintyvyys neurokirjon diagnoosien ja muun muassa masennuksen ja ahdistuksen kanssa on verrattain suurta mikä mielestäni johtunee suurelta osin vähemmistöstressistä ja siitä, että yhteiskuntaa ei ole rakennettu neuromoninaisuutta huomioiden vaan neurotyypillisille. Nämä asiat otan suunnitelmia laatiessa huomioon ja hoitosuunnitelma tehdään aina yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa.


Osteopaattina en korjaa tai paranna ketään. Voin kuitenkin tukea ihmistä elämän kuormittaessa. Jokaisen kohdalla yksilöllinen haastattelu, tutkiminen ja suunnitelman laatiminen ovat minulle tärkeitä.


Lopuksi

Terveydenhuolto on hyvin kuormittunutta ja alidiagnosointi on monien kohdalla suuri ongelma. Tukitoimia ei useinkaan saa ennen virallista diagnoosia ja tämän tekstin kirjoittamishetkellä Turussa jonot eri tutkimuksiin julkisella puolella ovat 1-3 vuotta.


Neuromoninaisuus ei ole trendi tai asia joka olisi lisääntynyt muoti-ilmiönä viime aikoina. Syy siihen että näistä asioista puhutaan enemmän ovat moninaiset mutta varmastikin se, että yhteiskunta on muuttunut ja nostaa nykyään erilaisia haasteita eri tavoin esille. Pitkään on ollut vallalla diagnooseja luodessa käsitys tyypillisistä nepsyistä mutta nämä kriteerit ovat olleet pitkälti valkoisiin länsimaalaisiin poikiin sopivia. Kaikki muut sukupuolet, ei-valkoiset ja eri kulttuuritaustoista tulevat ovat pitkään jääneet diagnoosien ulkopuolelle. On viimein alettu ymmärtää kirjon todella olevan kirjo.


Saat ilmaista luonani tarpeesi oli sinulla virallista diagnoosia tai ei. Itse tunnistetut haasteet, voimavarat ja tarpeet ovat täysin valideja. Toivon että koet olosi mukavaksi ja turvalliseksi vastaanotollani. Lämpimästi tervetuloa!Hoitotilannekuva, osteopaatti on istuvan asiakkaan selän takana. Osteopaatti ja asiakas hymyilevät.
Huumori ja rentous ovat minulle tärkeitä myös töissä. Kuva: Elina Palosaari.


Linkkejä ja lisäluettavaa:Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page