top of page
Turun Osteopatia Osteopaatti Iida Salo Turku Varsinais-Suomi

Blogi

Tunteet ja tunnereaktiot

​Olemme tuntevia olentoja


​Jokainen meistä tuntee mutta annammeko itsemme oikeasti tuntea, kohtaammeko myös ikävämmät tunteet kuten vihan, epätoivon, pelon ja surun? Missä tunteet tuntuvat? Osaatko nimetä erilaisia tunnetiloja vai onko kaikki vain hyvää tai huonoa, ikävää tai mukavaa?


Tunnetaitoja voi opetella ja tunteilla on iso rooli osana ihmisyyttä. On hyvä aloittaa tunteiden nimeämisen opettelulla mutta jos se sujuu jo, voit pohtia missä tilanteissa eri tunteet nousevat pintaan. Voit myös miettiä annatko tunteen tulla, missä kohtaa kehoa se tuntuu tai mitä ajatuksia sinulla herää vai sysäätkö tunnereaktion jonnekin taka-alalle.

Tunteet ja tunnereaktiot saavat näkyä. Kuva: Elina Palosaari.
Tunteet ja tunnereaktiot saavat näkyä. Kuva: Elina Palosaari.

Tunteet tuntuvat kehossa ja mielessä


Puhun usein siitä, kuinka ihmisen eri osa-alueet (fyysinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen) toimivat aina jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Jos yhdessä osa-alueessa tapahtuu muutos, reagoivat muut muutokseen – toisinsanoen, mikään muutos tai tapahtuma ei ole koskaan ”vain fyysinen” tai "vain henkinen”. Tämä pätee hyvin tunnereaktioihin, jotka joskus voivat olla aiheuttamassa fyysistä kipua, epämukavuutta tai jännittyneisyyttä. Toisaalta tiedetään myös, että esimerkiksi fyysinen kipu aiheuttaa tunnereaktioita ja erityisesti kivun pitkittyessä viha, ärtymys, pettymys, epätoivo tai muu vastaava tunne voi vallata mielen.


Eri tunteet tuntuvat eri osissa kehoa.* Jokainen kokee hyvin yksilöllisesti tunteet, joten vaikka tiedetäänkin että usein ahdistuneisuus tuntuu rintakehällä voi ahdistuneisuuden purkautuminen tuntua missä tahansa kehossa. Tai vaikka rintakehän aluetta hoidetaan, ahdistuneisuuden tunne saattaa helpottaa vasta kun lantion alueen toiminta tasapainottuu. Ihminen on toiminnallinen kokonaisuus, enkä esimerkiksi vastaanottotilanteessa lähde välttämättä hoitamaan ensimmäisenä sitä kehon osaa, jossa oireita on eniten vaan katson oireilua aina suhteessa kokonaisuuteen.


Kehon hoitaminen ja tunteet


​Fyysisen kehon käsittely voi nostaa pintaan erilaisia tunteita ja tunnemuistoja. Jos fyysiset kivut tai vaivat ovat alkaneet esimerkiksi psyykkisen trauman jälkeen voi kehon käsittely lievittää kipua mutta toisaalta nostaa tietoisuuteen tuntemuksia ja muistoja vaikeasta elämäntilanteesta. Joskus kun keho rentoutuu, ”päästää irti” jostakin pitkäaikaisesta jännittyneisyydestä hoidon aikana voi helpottuneisuuden tunne näkyä itkuna mutta myös nauruna ja hyvänä olona.


Osteopaattinen hoito toimii erittäin hyvin tukena jo olemassa oleville tai alkamaisillaan oleville hoitoprosesseille. Vastaanotollani kohtaan jatkuvasti ihmisiä, jotka käyvät myös muiden ammattilaisten luona (kuten psykiatrisella sairaanhoitajalla, psykiatrilla, psykoterapeutilla tai psykologilla) ja monet ovat kokeneet hoitojen täydentävän toisiaan.

Vastaanotollani kaikki tunteet ovat sallittuja. Kuva: Elina Palosaari.
Vastaanotollani kaikki tunteet ovat sallittuja. Kuva: Elina Palosaari.

Miksi tunteiden tunnustaminen ja kohtaaminen on tärkeää?


Tunteiden tunteminen kuuluu ihmisyyteen, mutta meillä ei aina ole tarpeeksi tietoa tai osaamista niiden kanssa elämiseen. Tunteen tunnistamisen ja kohtaamisen jälkeen tunteesta on hyvä päästää irti ja se on joskus äärettömän vaikeaa. Jos velloo pitkään negatiivisten tunteiden meressä, se alkaa väistämättä näkymään niin omassa fyysisessä kehossa kuin sosiaalisissa suhteissa sekä psyykkisissä toiminnoissa kuten ajattelussa ja muistissa.


Vastaanottotilanteessa kiinnitän huomiota tunteisiin ja tunnereaktioihin sillä tasolla kuin asiakas tarvitsee juuri siinä tilanteessa. Terapeuttinen kosketus vaikuttaa aina pinnallisemman tuki- ja liikuntaelimistön lisäksi hermostoon, aineenvaihduntaan ja kyllä – tunteisiin, minäkuvaan ja kokemukseen itsestä ja ympäristöstä. Joskus sanoitan enemmän näitä prosesseja, mutta asiakkaan keho ja mieli yleensä tekevät työn itsenäisesti. Osteopaattina tuen yksilöllisesti näitä asiakkaan omia prosesseja.


Tunteet kuuluvat elämään. Niiden kohtaaminen luo hyvinvointia ja auttaa ymmärtämään itseä sekä ympäristöä. Negatiivisiin tunteisiin ei pidä jäädä vellomaan, mutta jos irtipäästäminen ei onnistu yksin, pyydä apua.


Kaikki tunteet ovat sallittuja eikä niitä arvoteta vastaanottotilanteessa. Tunteet itsessään eivät ole oikeita tai vääriä. Annan hoitotilanteessa tilaa sekä keholle että mielelle tehdä työnsä. Tavoitteena on luoda turvallinen tila, jossa saat olla juuri sellainen kuin olet – tunteva, kokeva ja pystyvä ihminen, jolla on kaikki mahdollisuudet terveyteen, hyvinvointiin ja tasapainoon.*Artikkeli Turun, Tampereen ja Aalto-yliopiston tutkimuksesta:


Suomen Mielenterveys ry:n Tunnetaitojen perusteet:


Oivamieli -verkkosivusto, jonka avulla voi harjoitella itsenäisesti mm. tietoista läsnäoloa ja tunnetaitoja:

Comments


bottom of page